Fra Hallrefusjon til Kapasitetsmodell

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Etter lang tids drøfting mellom kommunen ved VNI og idretten ved DIR og klubber som eier og drifter egne haller, ble forslag til en ny ordning behandlet i bystyrekomiteen for idrett, kultur og byutvikling den 2/12 2014. Komiteens flertall på 7 (Høyre og FrP) støttet rådmannens innstilling mens de øvrige 5 stemte for et forslag fra Ap om å vedta DIRs innsendte kompromissforslag. FrP fremmet forslag om at det nye tilskuddet til klubber som drifter egne haller skal bli utbetalt med ¼ av det faste beløpet kvartalsvis gjennom året. Dette falt mot 2 stemmer (FrP og V) slik at rådmannens forslag om å utbetale støtten for det enkelte år i januar året etter ser ut til å bli vedtatt. Saken skal vedtas endelig i bystyremøtet tirsdag 16/12. De siste par årene har hallrefusjonen blitt utbetalt i mai-juni mens den i tidligere år ble utbetalt i februar-mars.

Rådmannens forslag fastslår at den 2 år gamle ordningen med at de som leier i kommunale haller betaler 20 % og ikke skal søke om refusjon fortsetter. Videre vil det fortsatt bli en liten refusjonspott (i 2015 på ca. 630.000) til de klubber som leier i private / andre haller.

For tre store og to mindre lags-eide haller foreslo rådmannen opprinnelig å utbetale kr. 280.320,- pr flerbrukshall. Tallet framkom ved å anslå 30 brukstimer i uka i 40 uker og en bruk på 80 % til barn og unge. Dette ville kreve samme bevilgning på 1,85 mill. som bystyret etter to oppjusteringer vedtok utbetalt i 2014. Idrettslagene mener de bør få betalt for aktivitet i 48 uker og 36 timer pr uke samt at 90 % av bruken i hallene er av de < 20 år. Dette ville krevd godt over 450.000,- pr flerbrukshall og en totalpott på nær 3 mill. NOK. Etter oppfordring fra VNI la DIR fram et kompromiss-forslag som ville kreve en utbetaling på ca. 2,4 mill. Dette basert på at klubbene får betalt for 36 brukstimer pr uke i 42 uker og en nyttegrad på 90 %.

Det endelige forslaget fra rådmannen som politikerne nå er i ferd med å vedta er basert på at disse klubbene får utbetalt kr. 344.794,- i driftstilskudd til sin hall (halvparten til Grophallen og Tennishallen). Da er det lagt 32 timer pr uke i 41 uker pr år og 90 % bruk av barn og unge til grunn. Dette medfører at bystyret for 2015 (utbetaling for bruken i 2014) bevilger totalt NOK 2 mill. til dette kontant-tilskuddet og til ovennevnte refusjon for de som trener i private haller..

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram