Mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Stortinget har bevilget 189,4 millioner kroner for 2019 til ordningen for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. De som fyller vilkårene kan søke om kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Følgende tre punkter må være oppfylt for at en skal kunne søke:

·         Byggearbeidene må være igangsatt etter 1. januar 2010.
·         Anleggseier må ha søkt om spillemidler og spillemiddelsøknaden må være formelt i orden. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt.
·         Anlegget må være ferdigstilt. Regnskap og revisorrapport må foreligge da dette er en del av søknadsgrunnlaget. Les mer her.

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram