Samtlige medlemsklubber i Nye Drammen Idrettsråd.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
 • Utkast til samarbeidsavtale med Nye Drammen kommune
 • Et styre (NDIR) bestående av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer, som stiller på alle møter
 • et styremedlem med erfaring/kompetanse fra media
 • et styremedlem med erfaring/kompetanse fra anleggssektoren
 • samtlige kommuner/dagens idrettsråd bør være representert, i det minste i en overgangsperiode
 • et styre bestående av representanter fra både store og små idrettslag (ref medlemstall)
 • En videreføring av nåværende administrasjon med 2 ansatte; dog med et ønske om ytterligere en stilling

Vedtekter

Det nye styret skal blant annet utarbeide forslag til lov for NDIR, med utgangspunkt i NIFs lovnorm. Det blir viktig å skille mellom politiske oppgaver og administrasjonens ansvar, rolle og oppgaver.

Roller og arbeidsoppgaver – forslag på kandidater

VK vil arbeide for å finne frem til kandidater som i størst mulig grad vil kunne tilfredsstille de premissene som Fellesnemnda har lagt til grunn. Det vil skape et balansert styre hva gjelder kompetanse og erfaring, alder og kjønn, store og små klubber – og med representasjon fra samtlige av dagens tre kommuner.

VK har et ønske om å gå bredt ut i denne første fasen av prosessen. Det innebærer blant annet å involvere samtlige medlemsklubber til å komme med forslag på kandidater, som innehar de kvalifikasjonene og de kvalitetene som vi er ute etter. Styret vil også, i sin beslutningsprosess, legge vekt på kandidater som har erfaring med tillitsverv fra klubb, krets, forbund eventuelt idrettsråd.

Fremdriftsplan

VK tar sikte på å avslutte sitt arbeid innen årsskiftet 2019. Foreløpig har VK satt av ytterligere 3 møtedatoer: tirsdag 22. oktober, onsdag 20. november, og tirsdag 10. desember.

VK ber derfor de respektive 3 idrettsrådene (DIR, NEIR og SIR) om å videresende denne mailen til sine medlemsklubber – med svarfrist 15. oktober 2019.

Tilbakemeldingene kan gå via hvem som helst i VK (se Epostadresse over), gjerne direkte til leder av VK og bør inneholde som et minimum følgende opplysninger om kandidaten:

 • Navn
 • Alder
 • Idrettslag
 • Idrettslig erfaring
 • Relevant kompetanse (se over)

Det forutsettes at de kandidatene som forslås har sagt et tydelig JA på et verv innen det nye Idrettsrådet. Uavhengig av dette, bør det nevnes at VK allerede har fått innspill på kandidater og er selvfølgelig allerede i gang med sitt arbeid.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Boye Skistad

Leder av VK

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram