Inspirasjon til nyskapende aktivitetsarenaer!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen har hatt besøk av Lokale og Anleggsfonden ved et par anledninger, sist på Treffpunkt Drammensidretten på Ballklubbhuset. Alle som var tilstede på Ballklubbhuset var enstemmige på at det man oppnår i Danmark var ønskelig også i Drammen. Nå har KUD satt av 35 millioner til å bygge Inspirerende idrettsanlegg!  Det er i første omgang kun kommuner som kan søke på disse midlene og Drammen Idrettsråd oppfordrer Drammen Kommune til å sette i gang! Fortsett å lese «Inspirasjon til nyskapende aktivitetsarenaer!»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Idretten kan tape sine utviklingsmuligheter for fremtiden

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd (DIR) registrerer at det nå pågår en politisk debatt rundt avtalen Drammen kommune har med Ticon om utvikling av Marienlystområdet. Dersom Drammen kommune ikke forlenger sin avtale med Ticon, gjennom selskapet Marienlyst Utvikling, vil dette få store konsekvenser for oppgradering av idrettsanlegg i Drammen. Avtalen mellom Ticon og kommunen er en avgjørende forutsetning for samarbeidsavtalen mellom DIR og Drammen kommune som ble undertegnet i april 2014. Fortsett å lese «Idretten kan tape sine utviklingsmuligheter for fremtiden»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Idrettsdemokratisk overskudd i Marienlystsaken!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd (DIR) har behov å kommentere og rette opp opplysninger Elling Frøvoll fremsetter i Marienlystsaken. 17. april ble hans innlegg publisert på dt.no. Frøvoll mener at det er et demokratisk underskudd i saken. Dette er DIR sterkt uenig i.
Vi fokuserer i denne artikkelen kun på påstander som fremsettes, og som omhandler idrettens behandling av saken. DIR mener for øvrig at det er et demokratisk overskudd, og ikke et underskudd i idrettens behandling av Marienlystsaken. Frøvoll mener også å vite at DIR er «fanget» i en kommunal avhengighet gjennom et DIR-budsjett basert på store kommunale overføringer. Dette er også feil, og vi kommer tilbake til dette på slutten av denne kommentaren.  Fortsett å lese «Idrettsdemokratisk overskudd i Marienlystsaken!»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nå kan alle idrettslag, idrettsråd særkretser/regioner og AS søke om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
Søknadsfrist er 15. august.
I fjor fikk hele 5562 idrettslag utbetalt 348 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon. Nå er norsk idrett igang med en ny runde som gir gode penger i klubbkassene før jul. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/nyheter/soknad-om-vare–og-tjenestemomskompensasjon-2017/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Treffpunkt Drammensidretten 5. april 2017 – kommer du?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Kommer du for å høre om de spennende tankene om idrettsanlegg i Danmark? Bli også med på debatten om vi kan få til slike anlegg i Drammen.
Utfordringer:
Framtidens idrettsanlegg, stemmer det med dagens ønsker fra idretten i Drammen? Bygger vi rett anlegg på rett plass?

Drammensidrettens første framtidsverksted avholdes denne kvelden og du bør være tilstede slik at din mening blir hørt! Fortsett å lese «Treffpunkt Drammensidretten 5. april 2017 – kommer du?»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

ANG. SØKNADER OM LEIE AV DRAMMENSHALLEN, GULSKOGENHALLEN, SKOGERHALLEN, GALTERUDHALLEN, ØRENHALLEN OG / ELLER KOMMUNALE GYMSALER FOR SESONGEN 2017-2018

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Sesongen 2016-2017 er på hell og som vanlig sendes ut et infoskriv om søknadsprosedyrene for sesongen 2017-2018. I år søker dere på mail, uten det vanlige søknadsskjemaet dere har brukt de tidligere år. Dette fordi vi ikke har rukket å endre og justere det i fht vedtatte tildelingskriteriene(vedlagt). I stedet fyller dere ut vedlagte exel ark. Er det noe dere lurer på, ta kontakt. Dere må fylle ut en søknad for hver aldersgruppering(se søknadskjemaet). Søknadskjema leie av kommunale idrettshaller og gymsaler 2017-18 Fortsett å lese «ANG. SØKNADER OM LEIE AV DRAMMENSHALLEN, GULSKOGENHALLEN, SKOGERHALLEN, GALTERUDHALLEN, ØRENHALLEN OG / ELLER KOMMUNALE GYMSALER FOR SESONGEN 2017-2018»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Bygger vi rett anlegg på rett plass?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Ola Mattson fra Lokale og Anlegsfonden i Danmark kommer, kommer du for å høre om de spennende tankene om idrettsanlegg i Danmark? Bli også med på debatten om vi kan få til slike anlegg i Drammen. Framtidens idrettsanlegg, stemmer det med dagens ønsker fra idretten i Drammen? Bygger vi rett anlegg på rett plass? Drammensidrettens første framtidsverksted avholdes denne kvelden.
Møt opp på Treffpunkt Drammensidretten onsdag 5 april kl 1730. Sted: DBKs klubbhus.
Meld deg på her: https://form.jotform.com/70733843745967
L
es mer her: https://www.facebook.com/events/234646693624365/permalink/273990753023292/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram