Spillemidler 2017 – meld inn anleggsprosjekter

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Frist for å melde prosjektet er 10. oktober 2016 til undertegnede. Send inn beskrivelse i vedlagt mal, så har vi dialog på søknadsprosessen videre.Årets søknadsrunde på spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er i gang, og vi trenger en oversikt over årets prosjekter.
Se kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016.
Mal til spillemiddelsøknad ordinære anlegg

Eller ta kontakt med:
Marte Bøhm Nordahl
Tlf: 92040948

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Høringsuttalelse til Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen IR vil berømme kommunen for et meget strukturert og konstruktivt førsteutkast til ny temaplan for dette viktige området. Dette er en god plan for å bidra til en mer aktiv befolkning i Drammen og for å være et verktøy for å føre byen framover mot 2036-målene Sunnere, smartere og sprekere. Vi setter særlig pris på at alle innspill fra ulike frivillige instanser, både idretten og andre aktører, er forsøkt tatt hensyn til. Selvsagt setter DIR også pris på at det gode samarbeidet mellom kommunen og idretten ved DIR er synliggjort flere steder og på at kommunen bl.a. på side 23 signaliserer at den ønsker å videreføre dette samarbeidet og de eksisterende samarbeidsavtalene med idretten og DIR.  Fortsett å lese «Høringsuttalelse til Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

DIRs innspill til rulleringen av Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen IR har i flere år fremmet ønske om at Drammen kommune (DK) bør gjøre som mange andre kommuner og se på OFS-løsninger for bygging av anlegg. Dette er faktisk kostnadsbesparende og ikke fordyrende for DK som da slipper å bygge alle anlegg sjøl. Fortsett å lese «DIRs innspill til rulleringen av Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Oppsummering av anleggsbefaringen i april.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I april inviterte DIR med seg politikerne i Kultur, idrett og bylivskomiteen med på studietur til Tønsberg, Sandefjord, Skien og Kristiansand. Med var også ansatte i Drammen kommune, noen klubbrepresentanter samt ansatte i DIR. All informasjonen som ble vist underveis og all annen informasjon, oppsummeringer ligger tilgjengelig for alle på denne Dropboxen:  https://www.dropbox.com/sh/0h5ttu731qomkk9/AABKMAEVDk5pC4uffYAQP4YFa?dl=0

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Husk å søke på den kommunale støtten for 2016!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vi er et godt stykke inne i et nytt år, og det er tid for å sende din klubbs søknad om kommunal støtte til driften av laget og eventuelle anlegg. Søknadsfristen er satt til: 20. mai 2016.
Søknaden skal fylles ut og sendes inn her: https://form.jotform.com/60752076504958
Les veiledningene i skjemaet nøye før de enkelte delene av skjemaet fylles ut! Fortsett å lese «Husk å søke på den kommunale støtten for 2016!»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Fra og med 20. november 2015 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2016.
Søknadsfristen i 2016 er 1. mars. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2017. Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 20. november 2015. Regnskapsskjema er også tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no. Fortsett å lese «Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram