Samfunnsanvar

Høringsnotat- Forslag til handlingsplan for Mangfold og inkludering i Drammen.

Handlingsplanen for mangfold og inkludering er utformet for å styrke kommunens innsats for minoritetsbefolkningen både i arbeids- og samfunnsliv. Planen presenterer utvalgte satsningsområder og tiltak som samlet kan bidra til bedre integrering. Blant annet alternative læringsarenaer og samarbeid med frivilligheten. Et av tiltakene som fremmes er gratis og lett tilgjengelig fritidsaktiviteter.

Høringsnotat handlingsplan for mangfold og inkludering

Saken ligger på Drammen kommunes nettside: www.drammen.kommune.no/hoeringer

Kom gjerne med tilbakemeldinger og innspill til: janne.hafskjold@www.drammenir.no

Fristen for høringsnotatet er satt til 15. sept

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har bestemt at kommunene skal ha ansvaret for å dele ut tilskuddet. Søknadsfrist er 20 aprilo

Ordningen er delt i to:

A: Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

B: Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn.

Link til siden:https://www.drammen.kommune.no/no/Om-kommunen/Virksomheter/Sosial/Senter-for-oppvekst/Tilskudd-til-frivillig-virksomhet-i-lokalsamfunn-som-bidrar-til-deltakelse-dialog-og-samhandling/

 

 

th

Tilskuddsmidler for ÅPNE MØTEPLASSER  ( BUFDIR). Utlysningen er lagt ut  på Drammen kommunes internettportal under Kunngjøringer.  Merk kort søknadsfrist  fredag 27.03 til Drammen kommune.  

Link til siden: http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Barne–og-ungdomstiltak-i-storre-bysamfunn/Utlysning-2014/

Mangfoldet i Inkluderingsklubben Elvebyen taekwondoklubb
Drammenn idrettsråd ønsker klubben  lykke til videre med rekruttering og aktivitet.

elvebyen bilde

«BLI MED» idrettslagsbrosjyre på 9 språk

 Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem.
Link til siden:

http://www.idrett.no/tema/inkludering/Sider/Bli-med—idrettslagsbrosjyre-p%c3%a5-9-spr%c3%a5k.aspx

 

Knekk inkluderingskodenKnekk inkluderingskodenKnekk inkluderingskodenth

FRIST FOR RAPPORTERING!

Minner om rapporteringsfrist 15.januar 2015 for klubber  som har mottatt midler gjennom inkludering i idrett. Det skal levers rapport på alle tiltak.

Link til rapporteringsmal finner du her:Rapportering Inkludering i idrett

 

Logo_Knekk_Inkluderingskoden

Velkommen til Frivillighet Norges inspirasjonsbank. Her får du råd og innblikk i den norske frivilligheten – til inspirasjon for organisasjoner som vil bli mer inkluderende. Ta en kikk!

 Inkluderingskonferansen 2014

Frivillighetskonferansen