Aktive lokalsamfunn

Aktive lokalsamfunn

Aktive lokalsamfunn er vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Dette er et samlende initiativ som preges av en raus og inkluderende holdning overfor andre frivillige organisasjoner og bygger på et felles mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på tvers av generasjoner