Aktive lokalsamfunn

Aktive lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer og bydeler hvor det tas et samlende initiativ for å høyne barn og unges aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig.
Øvrige kriterier for ordningen knyttes opp mot rammeverk utarbeidet av BIK og DIR samt erfaringer fra tiltak som allerede er etablert i Drammen.