Overordnede kriterier

Idrettslag som mottar støtte fra Drammen Idrettsråd sier automatisk ja til å delta i felles markedsføring av aktivitetskonseptet på Drammen idrettsråd sine nettsider og på sosiale medier. Idrettslag som mottar støtte forplikter seg også til å delta vederlagsfritt på alle relevante fellesidrettslige arrangementer innenfor Drammen kommunes grenser.