Om Drammen

Elvebyen Drammen ligger i Buskerud fylke, sentralt på Østlandet. Det bor vel 66 000 innbyggere i kommunen (jan. 2014), men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen har en flerkulturell befolkning, og dette setter et mangfoldig og fargerikt preg på bybildet.

Historie og symboler

Drammen by ble stiftet i 1811 da Strømsø, Tangen og Bragernes ble slått sammen.

Drammen kommunes byvåpen

 • Byvåpenet er en gjengivelse av Bragernes bysegl fra 1715. Innskriften er «In fide et justitia fortitudo» (I troskap og rettferd er det styrke).
 • Rådhuset er tegnet av Nils S. Eckhoff og stod ferdig i 1871.

Politisk styring

 • Drammen styres etter formannskapsmodellen. Bystyret har 49 medlemmer.
 • Det politiske flertallet for valgperioden 2011-2015 er basert på et samarbeid mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.
 • Ordfører er Tore Opdal Hansen (H), varaorkdfører er Tove Paule (H)

Kommunens organisasjon

 • Rådmann Osmund Kaldheim
 • Cirka 4 400 ansatte, cirka 3 500 årsverk
 • Driftsutgifter på 4,26 milliarder

Areal

 • Areal: 145,2 km2
 • Landareal: 135,7 km2
 • Vannareal: 9,5 km2
 • Landbruksareal: 15 800 dekar = 15,8 km2
 • Skogsareal: 89 924 dekar = 89,9 km2

Befolkning (1. jan 2014)

66 214 innbyggere (1,1 prosent økning siste år)