LAM

Kriterier for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler

1) Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler. Ca 2/3 av det totale beløpet fordeles som hodestøtte ut fra lagenes innrapporterte medlemstall. Den eldste gruppen her tildeles dobbelt så mye pr. medlem som den yngste gruppen.

2) For å styre noen av midlene direkte til aktivitet for nevnte aldersgrupper, blir inntil 10 % gitt som støtte til lag som har barneidrettstilbud i tråd med NIFs anbefalinger for dette. Støtte gis til eksisterende og nye godkjente allidrettsskoler.

3) Aktive lokalsamfunn (inntil 20 %)

Aktive lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer og bydeler hvor det tas et samlende initiativ for å høyne barn og unges aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. Øvrige kriterier for ordningen knyttes opp mot rammeverk utarbeidet av BIK og DIR samt erfaringer fra tiltak som allerede er etablert i Drammen.

Støtte kan søkes for følgende tiltak:

  • Aktive lokalsamfunn 1 (oppstartsstøtte 1 år)

Det styrker søknaden til potten «Aktive Lokalsamfunn» dersom idrettslaget har en intensjonsavtale/samarbeidsavtale med sin lokale skole.

  • Aktive lokalsamfunn 2 (videreføring av aktive lokalsamfunn 1)

Forutsetter:

  • Utarbeidet modell for bærekraft i tiltaket.
  • Støtten til Aktive lokalsamfunn gis primært kun 2 år.
  • Målsetting om å være etablert i løpet av tiltakets to første leveår.
  • Samarbeidsavtale med lokal skole
  • Aktive lokalsamfunn 3

Særdeles spennende innovative tiltak som stimulerer til å skape trygge og aktive oppvekstvilkår for barn og ungdom og som styrker idrettens bidrag i lokalsamfunnet kan vurderes utover støtte på 2 år. 

Åpen Hall / Aktivt anlegg (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år)

(Idrettsaktivitet for både medlemmer og ikke-medlemmer innenfor målgruppen, likestillingstiltak, ungdomstiltak og inkludering av de med minoritetsbakgrunn). Tiltak som inkluderer alle barn og unge til uorganisert aktivitet i lokalsamfunnet.

Økonomiske inkludering (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år)

Tiltak for å inkludere barn og ungdom uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon

Ungdom i Aktive lokalsamfunn (Målgruppe 13-19 år)

Tiltak som stimulerer til at ungdom får ansvar og handlingsrom til å forme egne aktivivitetstilbud og  ta eierskap i utformingen av Aktive lokalsamfunn. Tiltak som styrker bruk av ungdom som aktivitetsressurser

4) Inntil 10 % blir fordelt som støtte til lag som aktiviserer PARA utøvere med spesielle behov (bl.a. mennesker med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse).

Søk her: www.lamsoknad.no