Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Av: Idrettsforbundet, 23. mar 2020

I dag sender Norges idrettsforbund ut et digitalt rapporteringsskjema på e-post til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende tid. Koronaviruset har allerede fått store konsekvenser gjennom avlyste treninger, turnering og kamper. De økonomiske tapene er store og strekker seg langt utover tapte arrangementsinntekter. Flere idrettslag og klubber har allerede permittert flere trenere og andre ansatte som følge av krisen.   

For å skaffe et helhetsbilde over situasjonen har Norges idrettsforbund i dag sendt ut et digitalt rapporteringsskjema som alle idrettslag oppfordres til å svare på. Rapporteringen er i første omgang kun en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.

Fortsett å lese «Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Norsk idrett og frivilligheten mottar 600 millioner i strakstiltak fra regjeringen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Av: Pressemelding, 18. mar 2020

Kulturdepartementet slapp i dag den gledelige nyheten at norsk idrett og frivillighet får tildelt 600 millioner kroner i en tiltakspakke som i første omgang skal gjelde for mars og april måned. Norges idrettsforbund vil på vegne av hele idrettsbevegelsen takke for den umiddelbare hjelpen som vi nå har fått.

Kulturdepartementet slapp i dag den gledelige nyheten at norsk idrett og frivillighet får tildelt 600 millioner kroner i en tiltakspakke som i første omgang skal gjelde for mars og april måned. Norges idrettsforbund vil på vegne av hele idrettsbevegelsen takke for den umiddelbare hjelpen som vi nå har fått.

Les mer her

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

NIF har laget samleside om koronasituasjonen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

For at det skal være enklere for alle organisasjonsledd i norsk idrett å holde seg fortløpende orientert om koronasituasjonen har Norges idrettsforbund laget en samleside som oppdateres jevnlig.

Siden inneholder informasjon om:

  • Juridiske konsekvenser
  • Økonomiske konsekvenser
  • Årsmøte og ting
  • Spørsmål og svar
  • Oversikt over hvem som kan svare på hva
  • Aktuelle saker

Sjekk ut siden her.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Juridiske konsekvenser for idretten som følge av koronaviruset

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Utbruddet av koronaviruset innebærer ulike konsekvenser for idretten, også av juridisk karakter. NIF får mange henvendelser fra organisasjonen. På denne siden vil vi legge ut relevant informasjon av juridisk karakter for organisasjonsledd i NIF, og forsøke å besvare noen av de spørsmålene vi har mottatt. Teksten er skrevet med idrettens ansatte, tillitsvalgte, og andre frivillige som målgruppe, og er ikke ment å gi en uttømmende beskrivelse av alle de ulike problemstillingen som kan oppstå i kjølvannet av pandemien. Hvert enkelt tilfelle må alltid vurderes konkret.

Siden vil oppdateres fortløpende. Det betyr at organisasjonsledd som ønsker å informere egne medlemmer, må lenke til denne siden og ikke kopiere fra den.

Dersom det er generelle tilbakemeldinger på teksten, eller innspill til andre temaer som bør omtales, setter vi stor pris på om disse formidles til juridisk avdeling i NIF på juss@idrettsforbundet.no.

Her er lenken: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/juridiske-konsekvenser-for-idretten-som-folge-av-koronaviruset

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Norsk idrett ber om strakstiltak fra regjeringen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Av: Pressemelding, 16. mar 2020

Etter dialog og møter med Kulturdepartementet de siste dagene ble norsk idrett oppfordret til å oversende et estimat på arrangementstap for norsk idrett totalt sett i perioden 5. mars – 31. mars 2020. Estimert totalt økonomisk tap for perioden relatert særskilt til avlyste idrettsarrangementer, utgjør om lag 500 millioner kroner i direkte likviditetstap.

Største prioritet for norsk idrett er selvsagt å bidra til den viktige nasjonale dugnaden om å stoppe smittespredning og er glad for den handlekraft norske myndigheter viser. Dog er norsk idrett, og frivilligheten for øvrig, hardt rammet av krisen. Stans av all aktivitet får dessverre store sportslige og økonomiske konsekvenser med umiddelbar negativ likviditetseffekt. Dette gjelder både innenfor de 11000 idrettslagene, toppidretten og for frivilligheten generelt. Derfor har Norges idrettsforbund store forventninger til de statlige økonomiske tiltakspakkene som regjeringen nå legger frem, og som skal bidra til å sikre både næringsliv, idretten og frivillighetens fremtid.

Les mer hos Norges Idrettsforbund

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Vi må vise solidaritet med våre 11000 idrettslag

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Av: Berit Kjøll, idrettspresident, 14. mar 2020

Kjære idrettsvenner.  Norsk idrett står i en krise. Myndighetene fattet på torsdag et gjennomgripende, men nødvendig, vedtak som rammer det norske samfunnet og idretten hardt. All organisert trening, samlinger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Vi må være forberedt på at koronavirussituasjonen kan bli langvarig.

Liv og helse trumfer alle andre hensyn! Jeg oppfordrer derfor på det sterkeste at vi alle stiller oss lojalt bak vedtaket og gjør alt det vi kan for å hindre smittespredning. Ta hjemmekontor, unngå store folkeansamlinger, og hold avstand til hverandre. Pass på at eventuelle egenorganiserte aktiviteter ikke strider mot helsemyndighetenes vedtak. Er du i tvil, ta kontakt med helsemyndighetene for å søke avklaring. Forbudet mot organisert idrettsaktivitet er hjemlet i smittevernloven, og brudd på disse bestemmelsene kan straffeforfølges. Det understreker alvoret i vedtaket som er fattet.

Les mer hos Norges Idrettsforbund

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Adminstrative justeringer som følge av Korona pandemien.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd administrasjon følger de anbefalte retningslinjene som Norges Idrettsforbund har sendt til sine ansatte. Dette medfører at vi i stor grad vil benytte hjemmekontor de neste ukene. Det er fortsatt uvisst hvordan restriksjonene som er innført vil påvirke idrettsrådets arbeidsoppgaver framover. I utgangspunktet vil vi operere med vanlige «åpningstider» selv om vi nå i stor grad vil operere som et hjemmekontor.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Idrettsforbundet: – All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Pressemelding, 12. mars 2020

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til den svært krevende og alvorlige situasjonen som spredningen av koronaviruset har skapt i Norge. Dette er en situasjon norsk idrett tar på største alvor og som nå får enorm innvirkning på all idrettsaktivitet i Norge. 

Fortsett å lese «Idrettsforbundet: – All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

VARSEL OM STENGING

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Som følge av nasjonale tiltak for reduksjon av koronasmitte, stenger Drammen kommune alle kommunale idrettshaller, Eknesbadet og samfunnshus fra og med fredag 13.03.2020.

Varighet på stenging vil bli løpende vurdert i henhold til nasjonale råd.

Se link fra Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Følg også med på Drammen kommunes hjemme sider/Facebook for videre informasjon om denne og aktuelle saker om tiltak for å unngå spredningen av Koronaviruset.https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/coronaviruset2/

Følgende arenaer blir stengt:

Idrettshaller: Brandengahallen, Drammenshallen, Ebbestadhallen, Ekneshallen, Fjellhallen, Galterudhallen, Glassverkethallen, Gulskogenhallen, Skogerhallen, Strømhallen og Ørenhallen.

Forsamlingslokaler: Mjøndalen samfunnshus, Folkets hus i Krokstadelva og Samfunnshuset i Svelvik

Svømmehaller: Eknes svømmehall

Med hilsen

Tone Ulltveit-Moe                                                       Arve Hauklien Røren
Virksomhetsleder                                                      Avdelingsleder
Arena Kultur, Idrett og Friluftsliv                        Anlegg, Idrett og Natur

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram