Idrettsdemokratisk overskudd i Marienlystsaken!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd (DIR) har behov å kommentere og rette opp opplysninger Elling Frøvoll fremsetter i Marienlystsaken. 17. april ble hans innlegg publisert på dt.no. Frøvoll mener at det er et demokratisk underskudd i saken. Dette er DIR sterkt uenig i.
Vi fokuserer i denne artikkelen kun på påstander som fremsettes, og som omhandler idrettens behandling av saken. DIR mener for øvrig at det er et demokratisk overskudd, og ikke et underskudd i idrettens behandling av Marienlystsaken. Frøvoll mener også å vite at DIR er «fanget» i en kommunal avhengighet gjennom et DIR-budsjett basert på store kommunale overføringer. Dette er også feil, og vi kommer tilbake til dette på slutten av denne kommentaren.  Fortsett å lese «Idrettsdemokratisk overskudd i Marienlystsaken!»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Økonomien i idrettsanleggene på Berskaug/Marienlyst.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

For de som er interessert i kalkyler utført i forbindelse med utredningene som er foretatt når det gjelder Berskaugplanene og Multifunksjonshallen så ble begge disse rapportene behandlet i Bystyret 16 juni 2015. På lenken under ligger alle vedleggene der man kan lese om både investeringskostnader og driftskostnader. Ser at sentrale politikere i Drammen etterlyser dette, her er det: http://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/4830671/sak/4841171

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Treffpunkt Drammenidretten, program og påmelding

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Treffpunkt Drammensidretten arrangeres på Arontunet 11.11. 2015. Program:

Kl. 1700-1800: Matservering og sosialt samvær, knytte nye bekjentskaper
Kl. 1800-1830: Prosedyrer og regelverk: spillemiddel- og anleggsprioriteringer i Drammen.
Kl. 1830-1945: Klubbutviklingsprosesser: hvor er klubben min idag og hvor vil vi være om 20 år?
Kl. 2000-2100: Politisk debatt om anlegg. Hovedtema: Sannheter og myter om Marienlyst og Berskaugplanene. Fortsett å lese «Treffpunkt Drammenidretten, program og påmelding»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Hvordan Ja blir til Nei!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I siste utgave av Byavisa setter Per Erik Marheim fra Redd Marienlyst fram en påstand om at det i DIRs styremøte 15. januar 2013 ble stemt nei til Marienlystprosjektet. For ordens skyld legger vi fram ordlyden i det aktuelle vedtaket: Sak 39.02:
Vedtak (pressemelding som ble sendt avisene samme kveld): Styret i Drammen Idrettsråd har i dag hatt en lang og god debatt om Marienlystsaken. DIR-styret vil fortsette å jobbe målbevist for et flott Campus Marienlyst med en god helhetsløsning som vil gi mange idretter bedre areanaer. Styret forholder seg fortsatt til DIR‘s årsmøtevedtak som bl.a. innebærer et fullverdig nyanlegg med både utebane og hall for friidretten i byen. Styret vil legge fram saken på ny for årsmøtet den 25. mars.
Hvordan Marheim får dette til å bli nei til Marienlyst planene er jo ganske interessant!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Idrettens tippekupong: Store investeringer må til i Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Kristiansand kommune har de 10 siste årene investert 1,3 milliarder i nye store idrettsanlegg. Dersom Drammen skal komme seg vekk fra sin uheldige nest-jumboplass etter Oslo (Skien er faktisk dobbelt så gode som Drammen på anlegg), må det investeres minst 5-600 mill. NOK i anlegg neste fireårsperiode. DIR har i flere år anbefalt at man her jobber konstruktivt og rasjonelt. Det må bygges rimelige bruksanlegg og denne store utfordringen må løses med både OPS (foreslått på Marienlyst) og OFS (spleiselag mellom kommunen og idretten om enkelte anlegg). Fortsett å lese «Idrettens tippekupong: Store investeringer må til i Drammen»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram