Kan din klubb være vert for DIRs styremøte onsdag 14 mars?

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

DIRs styre ønsker å avholde sitt styremøte onsdag 14 mars ute på besøk hos ev av våre 88 idrettslag. Klubben må ha et møterom som tar 12-15 personer. Har dere trådløst nett er det topp men ingen betingelse. Møtet skal starte kl. 1700. Arrangørklubben vil få de første 30 minuttene til å fortelle litt om sin klubb før styremøtet settes. Send en e-post til post@www.drammenir.no hvis dere kan være vertskap for oss!

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Nytt styre i Drammen Idrettsråd

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Det nye styret er:
Leder  Per Burud
Nestleder Geirr Kihle
Styremedlem Finn Erland Andersen
Styremedlem Stine Brandt
Styremedlem Cato Brekke
Styremedlem Kyrre Frøyd
Styremedlem Jarle Hovland
Styremedlem Helle Stine Høvås
Styremedlem Julie Nålby
Varamedlem Ina Beathe Brauer Hagel
Varamedlem Steinar Sørensen

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Vil din klubb være vert for styremøtet 15 oktober?

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Neste styremøte er fastsatt til torsdag 15 oktober fra kl 1700 til kl 2000. Vi søker en vert for dette møtet, kan det være klubben din? Hva må din klubb kunne tilby? Et møterom som rommer minst 13 personer pluss klubbens representanter. Fra kl. 1700 til 1730 får klubben mulighet til å informere om sin virksomhet og ha en dialog med styret. Ta kontakt med oss hvis dette er noe for  din klubb!

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram

Styreprotokoll nr 6 – 2014/2015 er publisert

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Protokollen fra styremøte nr 6 2014/2015 er nå godkjent. Den er publisert på våre sider for dokumenter. Merk at datoen for årsmøte 2015 ble endret i styremøte nr 7, avholdt fredag 5.12. Den endelige datoen for årsmøte 2015 er onsdag 25 mars!
Idrettslag som kunne tenke seg å arrangere årsmøtet bes ta kontakt med kontoret.
.

Facebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagramFacebooktwittergoogle_plusyoutubeinstagram